Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır? 

Elektrik hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Elektrik olmadan,günümüzde insanların işlerini yürüttükleri araçların çok büyük bir kısmı kullanılamazAncak bazen bu elektrik kullanımı uygun olmayan elektrik fiyatları yüzünden kullanımda azalmalara neden olur

Elektrik, evinize, sizin yerel elektrik sağlayıcınızdan geçen kablolar ve teller aracılığıyla,elektrik enerjisinin oluşmasını sağlayan elektronların titreşimlerini metal atomlarının arasındaki boşlukta rahatça dolaşabilmeleri sayesinde, elektriğin üretildiği kaynaktan aktarılmasıyla ulaşmaktadır.

Elektrik sayaçları, bu elektrik akımının evinize ya da iş yerinize ulaştığı ilk yer olup elektrik kullanımının ölçüldüğü cihazdır. Elektrik, kullanılan alana bu cihazdan dağıtılmaya başlanır ve elektrik dağıtım devresinin son halkası da yine bu cihazdır. Akım, güç kaynağından dağılmaya başlar. Elektrik akımının iletilmesi istenen aygıtlarla gerekli niteliklere sahip iletken maddeler ile elektriğe ihtiyaç duyan aygıtlar arasında köprü kurulur.Tekrar güç kaynağına dönen akım ile akım sirkülasyonu tamamlanmış olur. Bu döngüde akımı engelleyecek herhangi bir engel, döngünün durumunu olumsuz etkileyecek ve devrenin sağlıklı çalışmasına engel olacaktır. Bu, pil ya da nükleer reaktör sonucu hidrotürbinlerle üretilen elektrik de olabilir. Güç kaynağı ,elektriğin kullanıldığı alandaki panelde amper gibi cihazların farklı miktarda ihtiyaç duyduğu elektriksel niteliklere ayarlanır ve kullanılmasına ihtiyaç duyulan cihaz ile gerekli akım hesaplanıp, gönderilerek bu cihazlar ile bağlantı sağlanmış olur. Bu panellerde, cihazların ihtiyaç duyduğu akımdan fazla akım geçmesi durumunda olası arıza ve faciaları önlemek için sigorta sistemleri  ve topraklama gibi yöntemler uygulanmaktadır. Akımın fazla olması durumunda devreyi otomatik olarak kapatan sigorta cihazları kullanılamayacak gelmesini önlemek amacıyla hayati öneme sahiptir.

Bir diğer hayati öneme sahip yöntemlerden birisi de cihazlarda olası bir kaçak durumunda cihazla temas halinde çarpılma tehlikesini önlemek amacıyla yapılması gereken topraklama işlemidir. Topraklama işlemi,akımın direnci insan bedeninden daha az olan toprağa iletilmesi sayesinde riskin ortadan kaldırılmasıdır. Toprağın ,yani yerküre olan dünyanın hacminin insan bedenine oranla kat kat fazla olmasından dolayı, yani pratikte direnci sıfır kabul edildiği için, iletken görevi görerek devreyi tamamlar. İşletmelerde ve konutlarda koruma topraklaması yapılırken, elektrik tesisleri gibi kritik yerlerde yıldırım topraklaması yapılarak kritik kazaların önüne geçmeye çalışılır. Yapılardaki elektrik sisteminde yapılan topraklamada akım yapı çeliğine aktarılır ve yapı çeliğinden, temelde bulunan toprakla temas halinde olan,uzun iletken çubuklar ile toprağa gömülür ve yerküre ile elektrik tesisatı arasındaki devre tamamlanmış olur.

Elektronlar geçtiği madde üzerinde bir karşı tepkiye rastlar. Dirence maruz kalan elektronlar hareket hareket etmekte zorlanıp atom düzeyinde titreşimler oluşturarak ısı enerjisi açığa çıkarırlar.Evlerimizde kullandığımız su ısıtıcı ve elektrikli soba gibi aletlerin yüksek miktarda elektriğe ihtiyaç duymasının en önemli sebebi budur.

Günümüzde elektrik dağıtım görevi,elektrik dağıtım şirketlerinden alınarak elektrik tedarikçilerine verilmiştir. Aynı zamanda bugün elektrik tedarikçisini isteğimiz doğrultusunda serbest tüketici oluşumu sayesinde seçmemiz mümkündür. Serbest tüketici olmak için her ay ödediğimiz fatura fiyatları bedellerinin 130 TL ve üzeri olması gereklidir. Bu sayede daha Ucuz Elektrik kullanmamız mümkündür. Elbette ki bu ucuzluk indirimli elektrik kullanmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden serbest tüketici olmak tasarruf açısından önemli bir adımdır.

Eğer serbest tüketici olarak İndirimli Elektrik ve Ucuz Elektrik sahibi olabilirsiniz.

Elektrik Sistemi Nasıl Çalışır?

Elektrik Sistemi