Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir

ucuz elektrik kullanmak isteyen iş yerleri ve işletmelerde başlanması gereken nokta tabii ki tasarruf tedbirleridir. Bu tedbirler, kurumların harcadığı enerjiyi planlı olarak harcaması için stratejiler içerir ve bu stratejiler varsa büyük makinelerden en küçük elektrikli alet ve aydınlatmaya kadar her konuyu içerir. Bu konuları 5 genel maddede özetleyecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz:
Basitçe ofis yaşamından başlamak gerekirse, kullanılmayan tüm elektrikli cihazlar tamamen elektrikten çekilmiş olmalıdır. Buna kullanılmayan bina ve tesisler bile dahildir, yani varsa bu alanların elektriği sigortadan kesilmelidir. Kullanılmayan bilgisayarlar uyku modunda değil kapalı tutulmalı, alanlarda bulunan buzdolabı ve klima gibi ürünlerin periyodik bakımları yapılarak verimlilikleri arttırılmalıdır. Yemek yapılan işyerlerinde fırın gibi elektrikli cihazlardansa gazlı ocaklar tercih edilmelidir. Ayrıca ısınmada elektrikli ısıtıcılar gereksiz yük yaratmaktadır.
indirimli elektrik kullanmak isteyen endüstriyel kurumlarda da ofislerde de personel elektrik ile ilgili olarak bilinçlendirilmelidir. Gerekli noktalara dikkat çekici şekilde, büyük puntolu uyarı yazıları asılmalı ve toplantılarda bu durum hatırlatılmalıdır. Bu şekilde yaratılan tasarruf bilinci, örneğin gereksiz aydınlatma kullanımının önüne geçmektedir. Bu ortamın yaratılamadığı durumlarda, özellikle devamlı fotokopi makinası kullanmak gibi sömürücü durumlarda, sürekli tedbirler alınmalı ve denetleme mevzusu gündeme getirilmelidir.
Aydınlatma tasarrufu, kullanım dışında tasarım yolu ile de yapılabilmektedir. Bir odada birden fazla güçlü ışık kaynağını ayna anda aktif kullanılabilir tutmamak, gereksiz bölgelerdeki ışıkların geçersiz kılınması, kullanılan ampullerin akkor yerine tasarruflu florasan ampullerden tercih edilmesi, toplu alanlar olan yemekhane, toplantı salonu gibi alanlarda yeterli aydınlatma sayısının minimumda tutulması gibi önlemler önerilmektedir. Unutulmamalıdır ki işyerinde her yerde verimi yüksek olan kompakt ampuller kullanılırsa % 80’e varan bir elektrik tasarrufu sağlanabilir.
Benzer bir şekilde, her alana uygun aydınlatma sistemi kurulmalıdır. Örneğin dış mekanda iç alan ampulleri kullanılmamalıdır. Ayrıca sık sık kullanılan fakat çok kalınmayan mekanlar için fotoselli yani sensörlü ve belli zamanlarda gelinen alanlar için saatli aydınlatmalar tercih edilebilir. Bu şekilde %60’a varan oranlarda tasarruf etmek mümkündür. ucuz elektrik faturaları için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da elektrik hatlarının her hafta kontrol edilmesidir. Bu şekilde telefon kablolarına, toprağa veya suya temas eden açık uçlu kablolardan gereksiz yere kaybolan elektrik engellenebilir. Bu kontroller tabii ki yangın tehlikesi ve iş sağlığı açısından da sık sıkıya takip edilmelidir. Kesinlikle enerji tasarrufu yapmak adına kalitesiz ya da daha ucuz elektrikli ürünler, kablolar, tesisatlar ve uzmanlarla çalışılmamalıdır. Zaten başta tercih edilen kaliteli bir ürünün uzun vadede sağlayacağı verimden emin olunabilir.
Eğer endüstriyel bir iş yeri indirimli elektrik kullanmak istiyorsa bakılması gereken en önemli nokta elektrikli makine ve gereçlerdir. Bu gereçlerin çalışma gerilimleri düzenli şekilde takip edilmeli her biri uygun standartlarda çalıştırılmalıdır. Gerilim düşmesi yaşanan bağlantılar güçlendirilmeli ve bakımları yapılmalı.
Ayrıca araçların verimini koruyacak bakımların yapılması da enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bunun yanı sıra cihazlarda sigorta gibi gerekli koruyucu araçlarla kullanılmalıdır. Elektrikli araçların topraklanması ve sıfırlanması bu anlamda önemlidir. Bu noktada eski teknoloji ürünü, verimli çalışmayan makinalar daha üst sınıfları ile değiştirilerek verimlilik arttırılmalıdır. Bu yeni ürünlerde de TSE gibi gerekli ve standart uygunluk belgelerinin olduğundan emin olmak, uzun vadede tasarruf yapmak için önemlidir.
Sonuç olarak ucuz elektrik faturası ödemek isteyen tüm iş yeri sahipleri kurumlarının özelliklerine göre uygun tasarruf yöntemlerini seçerek derhal uygulamaya başlamalıdır.