Ucuz elektrik kullanmak isteyenler aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Kış aylarında ortamı ısıtma özelliğine de sahip olabilen klimaların bu özelliklerinin dışında vantilatör ve klimalar ortak olarak serinletme özellikleri göstermektedirler. Her iki tipteki aracın nasıl bir elektrik tüketimi gerçekleştirdiğine bakmadan önce sağlık açısından ve serinletme becerisi bakımından hangisinin daha ön planda duran bir cihaz olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir.
Genellikle pek çok kişi ucuz elektrik kullanımı gerçekleştirmek amacı ile klima ve vantilatörler arasındaki enerji tüketim farklarına dayanarak iki cihaz grubu arasında bir tercih yapıyor. Ancak ikisi de serinletme amacına sahip olsalar da çalışma biçimleri ile farklı özellikler göstermektedirler. Vantilatörler ortamı serinletmekten çok yöneldiği alanları geçici olarak serinleten araçlardır. Bu yüzden uzun süreli kullanımlarda genellikle verimli bir kullanım sağlamada yetersiz kalmaktadırlar. Bunun yanı sıra klimalar, eğer mekanlar iyi bir yalıtıma sahipse çok daha uzun süreli serin bir ortam elde edilmesine olanak sağlar.
Klimaların ve vantilatörlerin hangisinin daha indirimli elektrik tüketimini sağlayacağını belirlerken cihazların elektrik tüketimleri dikkate alınarak bir karşılaştırma yapılıyor. Fakat bu konuda dikkatle irdelenmesi gereken bir nokta da bu cihazların nasıl kullanıldığıdır. Doğru kullanım şekilleri ile kullanılmayan klima ve vantilatörler daha önceden belirtilmiş olan tüketim miktarlarının daha da üzerine çıkabilmektedir. Örneğin, klima kullanımlarında genellikle sabit ve düşük dereceli bir kullanım etkili olduğu için buna bağlı olarak bir elektrik harcama hesabı yapılır. Fakat pek çok kişi klimaları ortamı en kısa sürede serinletmek amacı ile yüksek soğutma dereceleri ile kullandıkları için bu durumda klimaların yaktığı elektriğin miktarı çok daha fazla olmaktadır.
Vantilatörlerle ilgili olarak ortaya çıkan durum da tam bir verimin alınmaması ile gerçekleşir. Eğer vantilatörler hava akımlarını yönelttikleri bölgelerde gidecek boşluklar bulabilirlerse burada serinlemenin bir kayıpla gerçekleşeceği söz konusu olmaktadır. Her ne kadar elektrik tüketimine etki etmiyor gibi gözükse de bu durum enerji tüketimine sebep olmaktadır. Yeterince serinleyemeyen kişiler buna benzer durumlar sonrasında daha uzun süreli olarak vantilatör kullanabiliyor veya daha yüksek dönme hızları ile bu cihazları çalıştırabiliyorlar. Bunun doğal bir sonucu olarak da tüketilen elektrik miktarı daha fazla artmaktadır. Bunların dışında ucuz elektrik konusunda iki cihaz arasında bir karşılaştırma yapılması gerekirse iki cihazın da benzer özellikler gösterebilecek etkilere sahip olması dikkate alınmalıdır. Ev tipi küçük klima veya vantilatörlerle daha büyük alanlar için hazırlanmış vantilatör ve klimaların kıyaslanması mümkün değildir. Elektrik tüketimini doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen pek çok değişkene bağlı olarak ortaya çıkan bu farklılıklar klimalar ve vantilatörler arasında enerji tüketimi konusunda net bir farklılığın hesaplanması durumunu ortadan kaldırabiliyor. Ancak benzer enerji tüketimlerine sahip olan iki farklı cihaz grubunun sağladığı faydalar veya yol açtığı zararlar açısından incelenmesi de indirimli elektrik sağlanması kadar önemli olmaktadır.
Uzmanlar klimaların yüksek derecelerle açılmamasını tavsiye ediyorlar. Enerji tüketimlerine de etki eden bu tip bir kullanım aynı zamanda baş ağrıları, uyuşmalar, boyun tutulmaları gibi pek çok rahatsızlığa sebep olabilmektedir. Bunun yanı sıra vantilatörler de serinletici havayı doğrudan aktardıkları için yüz felci gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklarına rağmen her iki cihazında ucuz elektrik faturaları ile karşılaşmak adına en doğru şekilde kullanılabilmesi enerji tasarrufu açısından çözüm sağlıyor. Özellikle enerji tüketiminde farklı teknolojiler geliştirilerek daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayan klimalar düzenli olarak bakımları yapıldığı takdirde hem kullanım kolaylığı ve sağladığı serinletici fayda hem de elektrik harcamadaki tasarrufu ile ön plana çıkmaktadır.