Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilirler.

Elektrik piyasası, daha önce tek elden yürütülen ve kontrol edilen bir yapıya sahipti. Bu nedenle rekabetçi bir yapı yoktu. Rekabetçi yapıdan uzak olan sektörde fiyatlar yükselirken, yatırım ve yeni enerji kaynaklarının doğru kullanımı, yenilenmesi gibi hizmetlerde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu aksaklıkların giderilmesi için büyük bir adım atılarak Elektrik dağıtımı özelleştirildi. Böylece, vatandaşa elektrik dağıtım şirketini seçme şansı verildi. İlk başta oldukça başarılı tanıtımlar yaparak halka ucuz elektrik kullanımı konusunda tanıtımlar yapan firmalar geniş kitlelere ulaştılar. Yapılan çalışmalarla alt limit belirlenerek, bu limiti açan şirketlere ve hanelere, indirimli elektrik alma şansı verilmiş oldu.
Tanıtım yapan firmalardan elektrik hizmeti almak isteyen kişiler, binada bulunan elektrik tesisatına ve tesisatın kullanıcısı adına yapılan sözleşme hiç bozulmadan başka firmaya devredilmesi ile elektrik hizmetinin yeni firmadan alınmasına neden olan bu gelişme elektrik kullanıcısı vatandaşa da bu düzenlemede bazı haklar veriyordu. Bu haklar arasında şüphesiz en önemlisi, vatandaşa indirimli elektrik satış şirketini seçme hakkının verilmesi oldu.
Elektrik tedarikçisini değiştirmek isteyen kişi ve kuruluşların bazı adımları takip ederek tedarikçilerini değiştirme hakkına sahip olmaları ile birlikte artık elektrik sağlayıcıları kendilerini daha iyi anlatan çalışmalara ağırlık vermeye başladılar. Buna göre; Elektrik enerjisi tüketimi yıllık 3600 kWh ve daha yüksek olan elektrik kullanıcıları serbest tüketici olma hakkını kazanarak tedarikçilerini seçmeye başladılar.

Ancak kısa sürede baş gösteren bazı uygulamalar tartışmalara neden olmaya başladı. Bu tartışmaların başında, yer alan iki madde, ise neredeyse yeni elektrik sisteminde düşme yaşanmasına neden oldu. Bu maddeler;
Tedarikçi değiştirmek isteyen firma, bu değişimi yapabilmek için, kullanıcının elektriğinin borçsuz olması ve elektriklerin yanıyor olması gereklidir.
Elektronik satış sözleşmesinin eski sahibinin değişmiş ya da evlendiği olması ve yeni kullanıcıların bilgileri ile elektriği açtırması gereklidir.
Bu iki maddenin kapsamı her geçen gün biraz daha genişletilirken, elektrik tedarikçisini bir kez değiştiren abonelerin ikinci ve üçüncü kez tedarikçi değiştirmelerine zorluklar çıkartılıyordu. Gün geçtikçe hakem heyetlerine ve Tüketici Hakları Kurumu’na bu konuda yapılan başvuruların sayısında hızlı artışlar yaşanmaya başladı.
Elektrik üreticisi firmaların pastadan pay alma çabalarının her geçen gün biraz daha rekabetçi koşullarda yapılması ile tüketicilere yapılan baskıların artması ve getirilen yasak ve zora koşmalar neticesinde gelişmeler bir ara durağan seyir izledi. Serbest Elektrik Piyasası bünyesindeki gelişmeler, yetkililerin almış oldukları kararlar neticesinde yeniden düzene girdi ve ülkemizde, serbest rekabet koşulları gereği, dileyen abone, dilediği tedarikçiyi seçme özgürlüğünü yeniden kazanmış oldu.
Günümüzde bir elektrik abonesinin ilk kez serbest tüketici olması halinde, ayın 5’i fatura tarihi olurken, tedarikçi değişimi yapılan bir abonenin fatura tarihi de ayın 22’si olarak belirlenmiştir.
Bir tedarikçi seçerek, indirimli elektrik için özel hizmet bulabilmek için; Kullanıcının son döneme ait bir faturaya sahip olması, Satış sözleşmesi, Enerji alım satım bildirim formu (Ia02), Doldurularak ilgili yerlere teslim edilmesi yeterli olmaktadır.