Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir.Bu sayede daha ucuz elektrik kullanabilirsiniz.
Elektriğin tüketicilere sağlanması ve temin edilmesi aşamasında rolü bulunan elektrik tedarikçisi firmalar, farklı tarifelerle tüketicilerin elektrik tüketimleri için ödedikleri birim fiyatların indirimli olarak tüketicilere ulaştırılmasını sağlar. Bunun için öncelikle tüketicilerin serbest tüketici sınıfına uygun olacak şekilde elektrik tüketmesi gerekmektedir. Serbest tüketici olabilmek için belirlenen limitler farklı dönemler de takip edilebildiği gibi genel olarak yıllık süreler halinde Enerji Piyasası ve Denetleme Kurumu tarafından duyurulmaktadır. Yıllık elektrik tüketim miktarları üzerinden hesaplanan bu değerlerin üzerinde tüketim gerçekleştiren herkes serbest tüketici sınıfına girebilmekte ve herhangi bir elektrik tedarikçisi firma üzerinden ucuz elektrik temin edebilmektedir. Bu yönüyle öncelikle elektrik tedarikçilerinin serbest tüketici olan şahıslara yönelik bir hizmet verdiğine dikkat edilmelidir.
Elektriğin tedarik edilmesini sağlayan pek çok özel kurumun yanı sıra bir de bölgede resmi olarak görevli olan ve ulusal tarife üzerinden işlem yapılan bir elektrik tedarikçisi bulunmaktadır. Kişiler serbest tüketici konumunda olmalarına rağmen herhangi bir elektrik tedarikçisi ile anlaşma yapmadığı takdirde bu bölgede görevli olan tedarikçiler aracılığıyla elektriklerinin temin edilmesini sağlamaktadır. Bu aşamada tedarikçi firmalar ulusal tarife ile aralarındaki farkı ortaya koydukları indirimli elektrik olanakları ile dışarı çıkarmaktadır. İndirimli elektriği kullanıcılar tüketimlerine olan sabit fiyatlar üzerinden sağlayabilmektedirler. Bu noktada elektrik tedarikçisi firmalar iki farklı yolla bunu gerçekleştirebilirler. İlk yol tedarikçi firmanın belirlediği elektrik tüketimindeki birim fiyatının ulusal tarifenin üzerinden sabit indirimlerle sağlanmasıdır. Buna ek olarak bir diğer tarife de ulusal tarifenin içindeki değişimlere bağlı olmaksızın kişilerin sürekli olarak sabit ücretleri ödemesini içeren tarife olmaktadır. Kullanıcılar bu noktada seçim yaparak kendi elektrik tüketimlerine uygun bir şekilde elektrik tüketebilirler. Bunun dışında elektrik tedarikçisi firmaların şahıslara yönelik olarak herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.
Elektrik tedarikçisi firmalar tüm serbest tüketici konumundaki kişilere yönelik olarak kampanyalarını ortaya koymaktadırlar. Tüketiciler ne kadar enerji tüketiyor olurlarsa olsunlar Enerji Piyasası ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş olan serbest tüketici limitlerinin üzerinde bir tüketimleri bulunuyorsa elektrik tedarikçisi firmalar tarafından ucuz elektrik alabilmek için yeterli görülebilmektedir. Bu yönüyle serbest tüketiciler arasından şahıslara yönelik herhangi bir farkın oluşması mümkün olmamaktadır. Çoğunlukla işletmeler tarafından kullanılan bu yöntemlerle kişiler, kendi tüketim oranlarına uygun olacak şekilde ayrıcalıklı tüketimler bulunmasa dahi faturalarına yansıyan bedeller üzerinden indirimlere sahip olmaları mümkün olmaktadır. İşletmelerin en büyük gider kalemleri olarak yansıyan enerji masraflarının azaltılması anlamında bir elektrik tedarikçisi ile anlaşarak elektrik tüketiminin gerçekleştirilmesi avantaj sağlamaktadır. Benzer indirim oranları ile hizmet vermeye devam etseler dahi çok sayıda elektrik tedarikçisi firma bulunduğu için indirimli elektrik almak isteyen kişilerin bu firmalar arasından bir tercih yapması gerekmektedir. Bu tercihlerde firmanın güvenilirliğine ve sözleşme şartlarına dikkat edilmelidir.