Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir.Bu sayede daha ucuz elektrik kullanabilirsiniz.
Elektrik tüketiminde her sene Enerji Piyasası ve Denetleme Kurumu tarafından belirtilmiş olan serbest tüketici olmak için gerekli olan tüketim limitlerinin üstüne çıkan kişiler rahatlıkla serbest tüketici olabilirler. Bu sıfata uygun elektrik tüketimi yapanlar kendilerine uygun herhangi bir elektrik tedarikçisini hiçbir sınırlama olmadan rahatlıkla seçebilmektedir. Yeni bir tedarikçi ile sözleşme yoluyla anlaşma yapıldığı takdirde artık elektriklerin sağlanması bu tedarikçiler üzerinden gerçekleşmektedir. Herhangi bir tedarikçi ile anlaşma yapmayan kişiler için o bölgede görevli olan tedarikçi tarafından elektrik verilmesi sağlanmaktadır. indirimli elektrikalmayı sağlayan tüm bu unsurların dışında kalan elektrik şebekelerinin bakımı, onarımlarının yapılması ve işletilmesi elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu işlemler için resmi olarak her bölgede görevlendirilmiş olan kurumlar bulunmaktadır.
Elektrik tedarikçisi firmaların temel çalışma prensipleri ulusal tarife üzerinden belirlenmiş olan birim fiyatlarından çok daha uygun fiyatlarla elektriği sağlamaktır. Bunun için tedarikçiler türlü yollar üretimlerine katkıda bulundukları elektrik için harcadıkları kaynaklar üzerinden fiyat belirlemeleri yapmaktadırlar. Sayıları hızla artan ve ucuz elektrik olanağı sunan elektrik tedarikçileri yüksek oranlı indirim yüzdeleri ile büyük oranda tasarruf etme fırsatını sunmaktadırlar. Bölgedeki görevli elektrik tedarikçisi ya da özel bir elektrik tedarikçisi olması fark etmeksizin tüm elektrik tedarikçisi olmakla görevlendirilmiş olan kurumların resmi olarak hizmetlerini sunabilmesi için Enerji Piyasası ve Denetleme Kurumu’ndan izin almaları gerekmektedir. Elektrik dağıtım ve düzenleme konusunda ortaya çıkarılan yeni kanunlar sayesinde artık tüketilecek olan tüm elektriğin ortak bir dağıtım noktası üzerinden kullanıcılara ulaştırılması sağlanıyor. Fakat bu durum daha net bir şekilde şöyle açıklanabilir. Bir kullanıcının indirimli elektrikolsun ya da olmasın herhangi bir tarifeden ya da tedarikçiden aldığı elektriğin kendisine ulaşmasını sağlayan tüm altyapı elektrik dağıtım şirketleri tarafından kişiye sunulmaktadır. Bu altyapı elektrik kablolarının döşenmesinden bakımına ve hatalarının düzeltilmesine kadar gidebildiği gibi aynı zamanda faturaların okunması, sayaçların okunması gibi unsurları da içermektedir. Tüm bunların dışında kalan elektriğin temin edilmesi sürecinde ise elektrik tedarikçileri görev almaktadır. Bu yönü ile tedarikçilerin kullanıcıya maliyet ve fatura bedellerinin arasındaki farkları ortaya çıkarması dışında fiziksel olarak bir etkisi bulunmamaktadır.
Elektrik tedarikçilerinin sayısı artan yoğun talepler ve elektrik elde etmek için kullanılan kaynakların sayısının her geçen gün artması ile birlikte çok daha hızlı bir şekilde çeşitleniyor. Bu durumda elektrik tedarikçilerinin kendi aralarında oluşabilecek farklardan söz edildiğinde sadece ucuz elektrik temin etmede farkların oluşmasından bahsedilebilir. Her tedarikçi firmanın kendi belirlediği fiyatlar üzerinden gerçekleşen tarife bedelleri sonrasında farklar oluşabilmektedir. Bunun dışında kalan farkların tamamı elektrik tedarikçileri tarafından sağlanan elektrikle bölgede görevli olan aynı zamanda dağıtım işlemlerinde de yetkili olan elektrik tedarik şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.