Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcıların aşağıdaki makaleyi okumalarını tavsiye ederiz.

Elektrik şirketleri alternatif çeşitlilikle ortaya çıkarken serbest tüketici sınıfı da piyasaya yerleşip yaygınlaşmaya başladı. Artık tüketiciler eskisi gibi tek bir elden elektrik sağlama devrinden kurtuldu ve çoğu birey sabit ve indirimli elektrik sunan elektrik şirketleriyle abonelik işlemlerine başlıyor. Zira enerji piyasasında oluşan rekabetle birlikte fiyatlar düşüyor ve tüketiciler özellikle elektrik faturalarında tasarruf edebiliyorlar.
Bildiğimiz gibi serbest tüketici sınıfına dâhil olmak için 2016 yılı itibariyle belirlenen 3600 kWh enerji tüketimiyle tedarikçi değiştirilebiliyor. Ancak bu koşullara sahip olmasına rağmen tedarikçi değiştirmek istemeyen veya henüz bu konuda bilgi sahibi olmayan bireylerin ucuz elektrik kullanıp kullanmadığı, elektrik şirketlerine geçmesi dâhilinde ne tür avantajlara sahip olabileceği ana soruları oluşturuyor. Türkiye´de elektrik piyasasındaki özelleşme süreciyle birlikte dağıtım şirketleri serbestleşti ve bunlar arasında bir ayrılık oluşarak dağım yapan ve satış yapan firmalar olarak iki ana gruba ayrıldı. Bunlar “görevli şirketler” ve “indirimli tedarikçiler” olarak gruplandırılabilir.
Görevli elektrik şirketleri TEDAŞ veya EPDK tarifesi olarak da düşünülebilir. Bu durum serbest tüketici kapsamına dâhil olmayanları ilgilendirir ve ulusal elektrik fiyatları üzerine üç ayda bir olmak üzere EPDK tarafından karar kılınarak belirlenir. EPDK bilindiği gibi bir kamu kurumu olduğundan dolayı belli değişkenleri hesaba katarak fiyat belirlediği için, birim maliyeti sabit olarak kalmaz ve yıl içerisinde zamlarla karşılaşılabilir. Yıllık 3600 kHw elektrik tüketiminde bulunanlar serbest tüketici olarak indirimli elektrik sağlayan alternatif tedarikçi şirketlere geçiş yapabilmektedirler.
Tedarikçi Değiştirmenin Avantajları
Özelleştirme süreciyle beraber tüketicilere ucuz elektrik sağlayan lisans sahibi elektrik şirketleri her geçen yıl düşen elektrik tüketim limiti ile birlikte tüketicileri kendi kapsamına alabilmek için indirimli tarifeler sunmaktadır. Ulusal tarifeler EPDK tarafından henüz serbest tüketici kapsamına girmeyen tüketicilere belirli elektrik fiyatı belirler. Elektrik sağlayan özel tedarikçi firmalar ise EPDK’nın belirlediği bu fiyat üzerinden indirim tarifesi sunar ve serbest tüketici olan bireylere daha ucuz elektrik kullanabilme avantajı sağlar. Serbest tüketiciler, TEDAŞ tarifelerine aynı oranda elektrik kullanmasına rağmen tedarikçilere geçiş yaptığında daha az elektrik faturası ödeme imkânına kavuşur ve yıllık 300 TL´yi bulan tasarruf elde etmiş olur. Doğal olarak koşulları sağlamasına rağmen tedarikçi değiştirmek istemeyen tüketicilerin ucuz elektrik kullandığını söylemek pek doğru olmaz ki, Ulusal tarife ve indirimli tarife arasında tasarruf bakımından büyük bir fark bulunmaktadır. Bunun sonucunda elektrik kalitesi değişmeden, ekonomik avantaj sağlayan elektrik de kullanabilirsiniz.