Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir.Bu sayede daha ucuz elektrik kullanabilirsiniz.
Hem yaşam alanlarında hem de işletmelerde tüketilen elektrik miktarları en fazla gider masraflarının oluştuğu alanlar olmaktadır. Bu alanlardan tasarruf edebilmek çok daha başka alanlarda paranın kullanılmasına olanak sağlayabilmektedir. Özellikle hemen hemen kullandığımız her cihazın elektrik enerjisine bağlı bir şekilde çalışması dikkate alındığında buradan indirimli bir tüketim sağlamak büyük avantajlar sağlayacaktır. İşte bu sebeplerle Enerji Piyasası ve Denetleme Kurumu tarafından serbest tüketici adı ile bir tüketici sınıfı tanımlanmıştır. Piyasada rekabetçi ortamı artırarak çok daha uygun fiyatlarla enerji tüketmeye olanak sağlayan sistem sayesinde serbest tüketici sınıfına giren kişiler daha ucuz elektrik tüketebiliyor. Tüketilen elektriğin birim fiyatları üzerinden belirlenmiş olan bedellerle hesaplanan faturalar özellikle yüksek oranda elektrik tüketen yerler için uzun vadede en avantajlı kullanım yöntemi olmaktadır.

Serbest tüketici sınıfına giren kişilerin bu indirimli elektrik avantajlarından yararlanabilmesi için elektrik tedarikçisini değiştirmesi gerekmektedir. Elektrik tedarikçisinin değiştirilmesi elektriği kişiye sağlayan kurumun farklılaşması ile mümkün olmaktadır. Türkiye’de elektrik, elektrik dağıtım ve tedarikçi şirketleri aracılığı ile yürütülmektedir. Her ne kadar her bölge için belirlenmiş olan sabit elektrik dağıtım şirketleri bulunuyor ve bunlar üzerinden elektriğin altyapısı ve teknik detayları belirleniyor olsa da tüketicilere ulaşan elektriğin sağlanması elektrik tedarikçileri ile mümkün olmaktadır. Bu aşamada tedarikçi değiştirince elektrik akımında herhangi bir değişikliğin ortaya çıkıp çıkmamasını iyi bir şekilde tespit etmek için elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik tedarikçilerinin görev tanımlarının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Örneğin, elektrik tesisatında herhangi bir problem ortaya çıktığında kabloların yenilenmesi, değiştirilmesi gibi bir durum ancak bölgede yetkili olan elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılmalıdır. Ancak faturaların ücretlendirilmesi için yapılan hesaplamalarda elektrik tedarikçisinin belirlediği birim fiyatlar dikkate alınarak işlemler yapılıyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta da ucuz elektrik sağlamada etkisi bulunan fatura hesaplamalarının da elektrik dağıtım şirketinin personelleri tarafından yapılmasıdır. Faturalandırma biçiminde hiçbir değişiklik yaşanmadan daha uygun fiyatlarla elektrik faturalarının oluşması sağlanmaktadır. Tüm bu sebepler gerekçe gösterilerek elektrik akımlarında herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağını söylemek mümkündür. Çünkü elektriğin tedarik edilmesinde rol alsa dahi her elektrik tedarikçisi tarafından üretilen indirimli elektrik ortak bir havuz üzerinden tüketicilere aktarılmaktadır. Tüketiciler açısından elektriğin ne tüketim şekli ne de tüketim miktarları açısından herhangi bir farklılık ortaya çıkmamaktadır. Elektrik tedarikçilerinin değişmesi ile elektriği ilgilendiren tek fark elektrik birim fiyatlarında ve ödeme şekillerinde olmaktadır. Daha düşük birim fiyatları ile hizmet veren elektrik tedarikçileri seçilirse indirimli bir şekilde elektrik tüketmek mümkün oluyor. Tüketiciler kendileri için en fazla ödeme kolaylığı sunan elektrik tedarikçilerini seçerek kendileri için indirimli elektriği en kolay ödeme seçenekleri ile sunan firmalar aracılığı ile elektrik tüketimlerine devam edebilirler.