Ucuz elektrik kullanmak isteyen okuyucularımızın aşağıdaki makaleyi okumalarını tavsiye ederiz.

Yakın zamanda yapılan değişikliklerde elektriğin satışı konusunda özel firmaların piyasada yer almasının önü açılmıştır. Bu durumda elektriğin üretimi konusunda olduğu gibi tüketicilere satışı konusunda da başarı sağlanması mümkün olabilmektedir. Elektriğin üretilmesi konusunda devletin yaptığı baraj ve santralar yanında özel firmalarında santralleri bulunmaktadır. Bunlarında ürettiği elektrikler tüketiciye ulaştırılmaktadır. Tedarikçiler devletin veya özel firmaların ürettiği elektrikleri alarak tüketiciye satmaktadır. Bu işlem ucuz elektrik tüketilmesi konusunda oldukça önemlidir. Tüketicilere elektriğin ulaştırılması konusunda dağıtım ağı değiştirilmemektedir. Herhangi bir farklılık olmadan aynı elektrik, aynı şekilde tüketicilere ulaşmaktadır. Bir farklılık olmadan sorunsuz bir şekilde tedarikçilerden de elektrik alınması mümkün olabilmektedir.
Elektrik farklı yöntemler ile santrallarda üretilmektedir. Günümüzde barajlarda elektrik üretimi yanında Hidroelektrik Santralleri de çok fazla kurulmaya başlanmış durumdadır. Bu santraller devlet tarafından yapılabildiği gibi özel firmalar ve iştirakler tarafından yapılabilmektedir. Bunun yanında komşu yabancı ülkelerden de elektrik alımı yapılabilmektedir. Tüm bu elektrik farklı santral ve trafoların kullanımı ile akımı düzenlenerek tüketicilere kadar ulaştırılmaktadır.
Bu işlemin yapılması için oldukça fazla miktarda elektrik direkleri ve kablolar kullanılmaktadır. Yapılacak bu dağılım tamamen devlet tarafından yapılmaktadır. Bu dağıtım işlemi devlet tarafından ödenen verdiler ve elektrik faturalarına yansıtılan dağıtım bedeli olarak karşılanmaktadır. Tedarikçilerin elektriği üreticilerden alarak tüketicilere satması durumunda bu dağıtım ağından faydalanmaktadırlar. Ülkemizde indirimli elektrik alımı konusunda başarılı bir şekilde en uygun tarifeler tedarikçi firmalar tarafından düzenlenmektedir. Bu şekilde tedarikçilerden elektrik alınması için elektik tesisatında ve elektrik sayacında bir değişiklik yapılması gerekmemektedir. Bu sebeple elektriğin akımı ve geri kalan tüm özellikleri aynı şekilde alınmaya devam edecektir. Serbest tüketici olunması ile sadece elektriğin alınması ve elektriğin birim fiyatı değişmektedir. Sorunsuz bir şekilde ve kolay olarak tedarikçi firmaların tarifeleri incelenebilmektedir. Aynı şekilde yaptıkları kampanyalar da incelenebilmektedir. Bu sayede istenilen şekilde uygun fiyatlar ile elektrik alımı sağlanması mümkün olabilmektedir.
Tedarikçi firmaların başarılı şekilde tüketicilere elektrik satması ile elektriğin tüketicilere fiziki olarak ulaşması arasında farklılık bulunmaktadır. Elektriğin kurulan tesisatlar ile üreticiden tüketiciye ulaşması işlemleri devlet tarafından yapılmaktadır. Bu işlemlerde elektrik fiziki olarak üreticiden tüketiciye kadar ulaştırılmaktadır. Bunun dışında elektriğin kullanımı için istenilen tedarikçi ile anlaşılması mümkün olabilmektedir. Bu anlaşma sonrasında tedarikçi değiştirmekte mümkün olabilmektedir. Tüketicinin serbest tüketici olmasından sonra elektrik tesisatı ve sayacında herhangi bir değişiklik olmadan ve alınan elektriğin akımı ve özellikleri konusunda da bir değişiklik olmadan tedarikçi seçmesi ve istediği tedarikçiden elektrik alması mümkün olabilmektedir. Bu durum elektrik fiyatını ve kampanyaların istenildiği gibi tercih edilmesinin önünü açmaktadır. Sorunsuz bir şekilde tedarikçiler arasında tercih yapılması mümkün olmaktadır. Bu şekilde sorunsuz olarak başarılı şekilde uygun fiyatlı elektrik tüketilmesi mümkün olabilmektedir.