Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir.Bu sayede ucuz elektrik kullanabilirsiniz.
Ülkemizde elektrik piyasasının özel sektör firmalarına açılmasıyla yaşanan rekabet, sektörde elektrik hizmeti kullanan kişileri ucuz elektrik sağlayan firmalara yönlendirirken, serbest tüketici olarak tanımlanan kavramın da hayatımıza girmesine neden oldu. Serbest tüketici kavramı, devlet tarafından sağlanan elektrik hizmetini, başka bir firmadan almaya devam eden, bu seçimi ile kendisine indirimli elektrik hizmeti sağlamayı taahhüt eden kuruluşla sözleşme yapan kişi ve kuruluşları içermektedir.
Serbest tüketicilik elbette bazı şartların yerine getirilmesi ile oluşabilmektedir. Bunların başında yıllık elektrik tüketimlerinin 3600 kWh üzerinde olması ve aylık fatura tutarının da 130 liradan az olmaması gerekmektedir. Bu oranlar normal bir konutun yapmış olduğu elektrik tüketimi göz önüne alındığında yüksek oranlardır. Dolayısıyla devletimiz de bu boyutta elektrik tüketimi olan kişi ve kuruluşları ucuz elektrik kullanmaya teşvik etmektedir. Faturası yüksek gelip, özel sektör firmalarından birinin sağladığı hizmetlerle elektrik kullanmak isteyen kişiler piyasada halen var olan 3 temel tarifeden birini seçerek kullanmaya başlarlar. Bu tarifeler ve getirdiği avantajlar şöyle açıklanabilir;
● İlk sırada halkın TEDAŞ tarifesi olarak bildiği Ulusal tarifeye yer verelim. Bu tarife, elektrik şirketini değiştirecek boyutlarda elektrik tüketmeyen vatandaşların hizmet aldığı tarifedir. Ulusal tarife fiyatları 3 ayda bir EPDK tarafından belirlenir. Yeni başlayan bir uygulama olması da dikkate alındığında özel sektörden elektrik alan kişi ve kuruluşların sayısı 1 milyon, toplam elektrik kullanan kişi sayısı ise 36 milyondur. Başka bir ifade ile 35 milyon kişi ulusal tarife kullanmaktadır. Yakın zamanda yapılan iyileştirmelerin de etkisi ile hane tüketim oranları ve yıllık kilovat kullanım rakamları düştüğünde daha fazla kişi serbest tüketici olabilecektir.
● İkinci olarak, serbest tüketiciler tarafından tercih edilen sabit indirimli elektrik tarifesi hakkında birkaç ipucu vermek gerekirse; Piyasada yer alan özel sektör firması, kendisiyle yapacağınız anlaşma ile ulusal enerji birim fiyatı üzerinden alınan indirim oranının sabit kalmasını taahhüt eder. Bu anlaşmanın süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.
● Son olarak sabit fiyatlı elektrik tarifesini anlatmak gerekirse, adından da anlaşılacağı gibi bu tarifede fiyat sabit kalır, Böylece kişi ödeyeceği bedelin ne olacağını bilmiş olur.
Özel sektörün sağladığı hizmetlerden yararlanmadan önce kapsamlı bir araştırma yapılmalı ve firmaların sağladığı avantajlar ve vereceği promosyonlar detaylı bir şekilde karşılaştırılmalıdır.