Elektrik tasarrufu sağlamak konusunda birçok insan için oldukça önemli durumdadır. Özellikle evlerdeki elektrikli aletlerin sürekli arttığı ve elektrik tüketiminin de sürekli arttığı günümüzde elektrik fiyatları da doğal olarak artmaktadır. Bu durumda elektrik faturalarının oldukça ciddi boyutlarda gelmesine neden olmaktadır. Bu durumda tasarruf yapmak ve ucuz elektrik faturalarının gelmesini sağlamak insanlar için oldukça önemli duruma gelmiştir. Bu konuda birçok farklı yöntem ve uygulama yapılabilmektedir. Bunlardan en önemlisi elektrikli aletlerin alınması sırasında elektrik tüketimlerinin kontrol edilmesi olmaktadır. Bunun sağlanması ve düşük elektrik tüketimi sağlayacak cihazların ve elektrikli aletlerin alınması ile çok daha fazla tasarruf sağlanması mümkün olabilmektedir.
Elektrik tüketiminde tasarruf sağlanması konusunda elektronik cihazların kullanımına da dikkat edilmesi önemlidir. Bu konuda da yapılması gereken birçok yöntem ve işlem bulunmaktadır. Elektrik tüketiminin hesaplanması durumunda mutfaklar birçok elektrik alet olduğu ve tüketimin büyük bir bölümünün buradan geçekleştiği görülmektedir. Bu durumda mutfaktaki elektrikli aletlerin kullanımında dikkat edilerek elektrik tasarrufu sağlanabilir ve indirimli elektrik kullanımı mümkün olabilir. Bunun sağlanması için öncelikler mutfağa alınacak aletlerin düşük elektrik tüketimi sağlamasına dikkat edilmelidir. Bunun sağlanması sonrasında mutfakta bulunacak elektrik aletlerinin düzenlemelerinin en iyi şekilde yapılması sağlanmalıdır. Elektrik tüketimi konusunda elektrikle çalışan aletlerin ve cihazların doğru konumlandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda soğutucular ve ısıtıcılar fazla yakın tutulmamalıdır.
Mutfakta bulunan cihazların ve elektrik aletlerin yerleri konusunda detaylı şekilde bir anlatım yararlı olacaktır. Öncelikle buzdolabı ve derin dondurucu gibi cihazlar ile fırın gibi ısıtıcıların yan yana olmaması sağlanmalıdır. Isıtıcıların çalıştıklarında çıkardıkları sıcaklık direkt olarak soğutuculara ulaşmayacak yerlerde bulunmalıdır. Mutfak içerisinde dekorasyon ve yerleşim yaparken buna dikkat edilmelidir. Bunun yanında elektrik konusunda bir tasarruf sağlanmasını mümkün hale getirmek ve ucuz elektrik faturaları görmek için soğutucuların güneş ışınını direk görecek yerlere konulmaması gerekmektedir. Bu durum bu cihazların fazla ısınmasını ve boş yere çalışmasını önleyecektir. Bu sayede de elektrik tüketiminde gereksiz bir artışın önüne geçilmiş olacaktır.
Mutfaklarda yerleşim ve dekorasyon yaparken bunlara dikkat edilmesi ile doğal bir şekilde elektrik tasarrufu sağlanabilecektir. Bunların yanında bu elektrikli aletlerin kullanımına dikkat edilmesi ile asıl elektrik tüketiminde tasarruf sağlanacaktır. Buzdolabı ve derin dondurucu gibi cihazların sürekli kapaklarının açılıp kapanmasının önlenmesi elektrik tüketimi konusunda önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu sayede indirimli elektrik faturalarına kavuşmak mümkün olacaktır. Ayrıca bu soğutucuların içerisinde oda sıcaklığından fazla bir sıcaklığı olan yiyecekler ve eşyalar konulmamalıdır. Bu durumda oldukça önemlidir. Mutfakta bulunan bulaşık makinelerinin de tam dolmadan çalıştırılmaması önemli bir tasarruf konusudur. Başlı başına tasarruf sağlayan bulaşık makinelerinin yarı dolu iken sık sık çalıştırılması elektrik sarfiyatını arttıracaktır.
Bunların yanında bulaşık makinelerinin çalıştırılmasında sıcak su ayarının çok yüksek yapılmaması gerekmektedir. Suyun ısıtılması konusunda en çok tüketimin yapılacağı unutulmamalıdır. Ayrıca eğer mutfakta sıcak su doğal gaz gibi araçlar ile geliyorsa makineye direkt sıcak su olarak bağlanmalıdır. Bu sayede suyun tekrar ısıtılması konusundan tasarruf sağlanacaktır. Elektrik tüketiminin tasarruf yaparak azaltılması ve ucuz elektrik faturalarının gelmesinin sağlanması konusunda mutfakta bulunan tüm elektrikli cihazların ve aletlerin sadece gerektiği zamanlarda kullanılması diğer zamanlarda fişlerinin çekik olmasının sağlanması önemlidir. Ayrıca fırınların önceden ısıtılması konusunda tutumlu olunması ve boş fırının uzun süre ısıtılmasının önüne geçilmesi de elektrik tüketiminin düşülmesi konusunda avantaj sağlayacaktır. Bu yöntemler ile aylık olarak elektrik faturasında önemli bir düşüş görülebilecektir.