İndirimli elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilirler.

Klima yerleştirmek klimanın verimi, kullanışlılığı ve sunacağı konfor açısından çok önemlidir. Klimanın düzgün ve verimli çalışması, enerji ziyanı yapmaması, kullanıcılara sıkıntı yaratmaması veya sık sık bozularak tamir masrafı yaratmaması açısından klima montajı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Doğru yerleştirilmiş bir klima ile daha rahat soğutma ve ısınma gerçekleştirilir. Ayrıca klimanın ömrü de uzatılmış olur ve ucuz elektrikkullanımının önü açılır. Öncelikle klima mutlaka yatay konumda olacak şekilde düz ve dikey bir alana monte edilmelidir çünkü panelli hav üfleyicileri uzun kenarlarından bir tanesinin altına denk gelmektedir. Eğer tercih edilen düzlem bir duvar ise en verimli kullanım için yer döşemesinden 2 ya da 2 buçuk metre kadar yükseğe yerleştirilmelidir. Çevresindeki duvarda ve ön kısmında hem klimanın içine erişmeye yetecek kadar hem de çevresine hava verebileceği kadar boşluk bırakılmalıdır. İç suyunu atabileceği ve gerekli durumlarda dışarıdan hava alabileceği şekilde bağlantıları yapılmalıdır. indirimli elektrik kullanmak isteyen kişiler klimanın hem üfleme açısında hem de arka kısmında 1 metreden yakınında başka elektrikli cihazlar olmamasına dikkat etmeli. Bu cihazlar birbirlerinden olumsuz etkilenebilmektedir, örneğin televizyon ya da buzdolabının ısısı istenen hava atmosferini bozabilmektedir. Bir diğer önemli nokta da hem klimanın üfleme açısında hem de hava aldığı bölümde kesinlikle buhar üreten, kükürt gazı çıkan ya da korozif gaz ile çalışan ürünler bulundurmamaktır. Bu hem klimadan çıkan havanın kalitesini hem de verimini etkileyecektir. Klimasını ucuz elektrikile kullanmak isteyen kişiler hava dolaşımına ayrıca dikkat etmelidir. Eğer yeterli hava dolaşımı yok ise verim çok düşük olacaktır. Özellikle kanalların yeterliliği bu anlamda çok önemlidir.
Yerleştirme açıları hususunda bu noktalara dikkat etmenin yanı sıra kullanım açıları ile de indirimli elektrik kullanılabilmektedir. Bunlardan ilki tabii ki klimanın, klimadan çıkan havanın doğrudan insanların üzerine doğru gitmeyeceği şekilde açılandırılmasıdır. Klima verimli bir alan havalandırma aracıdır. Benzer şekilde açık kapılara, pencerelere doğru bakan klimalardan da yeterli verim almak zordur. Alanda var olan kapı ve pencerelerin klimanın çalıştığı esnada kapatılması, içerideki havanın nemden arındırılması ve istenen ısıya getirilmesi için şarttır. Klimanın hava üfleme açısına herhangi bir nesne koymak ya da açıyı sabit bir nesneye doğru tutmak da doğru bir tercih olmayacaktır. Bu noktada klima çalışmayı dahi durdurabilir.
Doğru verim için doğru ağız açıklığı tabii ki çok önemlidir, günümüzde pek çok klima bunu istenen sıcaklığa göre kendiliğinden ayarlamaktadır. Fakat çok ısıtmak bu noktada önerilmemektedir. Ayrıca kesinlikle klimalar panjurları kapalı şekilde çalıştırılmamalıdır. Son olarak maksimum verim için klima panjurlarını, filtrelerini ve iç aksamını düzenli olarak temizletmek enerji ve bütçeden tasarruf için oldukça önemlidir.