Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir.Bu sayede daha ucuz elektrik kullanabilirsiniz.
Elektrik kullanımı, hayatımızdaki en büyük gerekliliklerin başında gelmektedir. Hemen hemen her türlü eşya ve makine elektrik ile çalışmakta olup; hem evlerde, hem ofislerde, hem de fabrikalarda elektrik faturaları büyük meblağlara ulaşabilmektedir. Serbest tüketici limitinde elektrik kullanımı olan tüketiciler, elektrik tedarikçi şirketlerini değiştirerek, faturalarında yüzde yirmilere varan tasarruflar sağlayabilmektedir. Yalnız, elektrik şirketi değiştirerek daha ucuz elektrik kullanabilmek için, tüketicilerin yıllık 3600 Kilowatt saat seviyesinde enerji kullanması gerekmektedir. Serbest tüketici limitini düzenleme yetkisine sahip olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu limiti her yıl Ocak ayında geçerli olmak suretiyle açıklamaktadır. 2016 yılı için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından serbest tüketici alt limiti; 4000 Kilowatt saatten 3600 Kilowatt saate düşürülmüştür. Yıllık 3600 Kilowatt saat seviyesindeki elektrik tüketimi, aylık yaklaşık olarak 120 TL elektrik faturasına denk gelmektedir. Bu limitler, her yıl ciddi oranda düşürülerek bu seviyelere kadar gerilemiştir ve ev kullanıcılarının da bu kapsama dahil edilmesiyle beraber birçok kişiyi yakından ilgilendirir duruma gelmiştir. Aylık 120 TL elektrik faturası limitinin azaltılması, milyonlarca kişinin daha tedarikçilerini değiştirerek, indirimli elektrik kullanabilmesinin önünü açacak olması açısından önem taşımaktadır. Ülkemizde serbest tüketici limitinin daha da düşürülerek, daha rekabetçi bir elektrik piyasası oluşturulması amaçlanmaktadır. Hatta 120 TL olan fatura limitinin, gerekli düzenlemeler ve yatırımların yapılmasının ardından, gelecek yıllarda sıfırlanması dahi planlanmaktadır. Eğer serbest tüketici limitini sıfırlama hedefi gerçekleşir ise, bütün elektrik tüketicileri istedikleri elektrik tedarikçisinden hizmet alma özgürlüğüne sahip olacak ve indirimli elektrik kullanabileceklerdir. Bu durum, hem tüketici haklarının korunması, hem de tedarikçiler arasındaki rekabetin arttırılması amacıyla oldukça olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Şimdilik serbest tüketici limitinin sıfırlanması kesin olmasa da, bu limitin gelecek seneler için düşürülmesi oldukça gerçekçi bir tahmin olarak değerlendirilmektedir. Şu anda serbest tüketici sınıfına dahil olan ve elektrik tedarikçisini değiştirerek daha ucuza elektrik kullanmakta olan aboneler, ileride 120 TL limitinin düşürülmesi durumunda, yapılan anlaşmanın içeriğine göre daha da uygun elektrik faturalarıyla karşılaşabileceklerdir.