Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir
Sürekli artan insan nüfusu ve gelişen teknoloji ile sayıları sürekli atan elektrikli aletlerin kullanımı, elektrik tüketimini ciddi boyutlara taşımaktadır. Bu durum neredeyse durdurulamaz bir boyuta ulaşmış durumdadır. Oldukça kıt kaynaklar ile elektrik üretiminin sağlanması da elektrik fiyatlarının artmasını sağlamaktadır. Bu denklem sonucunda da aylık olarak ciddi rakamlarda elektrik faturaları ile karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumu engellemek için ucuz elektrik kullanımı sağlanması veya tasarruf yapılması gerekmektedir. Elektrik tüketiminden tasarruf yapılması için elektrik aletlerin biraz daha dikkatli kullanılması gerekecektir. Bunun yanında aydınlatma konusunda da biraz özenli davranılması ile elektrik tüketiminde ciddi bir tasarruf yapılması mümkün olabilecektir.
Elektrik tüketiminde yapılacak bu tasarruf öncelikle tasarrufu yapan kişiye ciddi bir fayda sağlayacaktır. Bu fayda ay sonunda gelen elektrik faturasında net olarak görülebilmektedir. Ay sonunda gelen elektrik faturasında indirimli elektrik kullanımı yapılmış gibi ucuz bir tutarın görülmesi ile yapılan tasarrufun karşılığı alınacaktır. Bunun yanında genel olarak elektrik tüketiminin düşmesinde sağlanmış olacaktır. Bir kişinin tasarruf yapmasının genel elektrik tüketimine bir etkisinin olmayacağı açıktır, ancak bu kişilerin artması ve elektrikli aletler ile aydınlatma konusunda biraz dikkatli olunması ile genel elektrik tüketiminde ciddi bir azalmanın olması kaçınılmazdır. Yaşanılacak düşüşte birçok konuda ciddi faydaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ülkemizdeki elektrik üretiminin yanında dışarıdan elektrik aldığımızda düşünüldüğünde bu faydanın boyutu daha fazla anlaşılmaktadır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus sürekli olarak artmaktadır. Bunun yanında ev ve iş yerlerindeki elektrikli aletlerinde artışı hesaplandığında elektrik tüketiminin sürekli arttığı anlaşılabilir.
Bu artış doğal olarak elektrik üretiminin da artması anlamına gelmektedir. Bu durumda daha fazla yatırım yapılması ve daha fazla paranın harcanması anlamına gelmektedir. Günümüzde elektrik üretimi konusunda ciddi yatırımlar yapılmaktadır ve ciddi rakamlar bu işler için kullanılmaktadır. Ancak tasarrufun arttırılması ve yaygınlaştırılması ile elektrik üretimine bu kadar ihtiyaç duyulması önlenebilecektir. Bu sayede de kişisel olarak ucuz elektrik tüketimi mümkün olabileceği gibi ülkenin yatırım konusunda farklı alanlara yönlenmesi sağlanabilecektir.
Bunun yanında ülkemizdeki elektrik ihtiyacının tamamı üretilecek karşılanamamaktadır. Birçok sınır ili ve çevre illeri yurtdışından elektrik almaktadır. Bu sebeple de başka ülkelere elektrik konusunda bağımlı kalmak ve ücret ödemek zorunda kalmaktayız. Elektrik tüketiminde yapılacak tasarruflar ile bireysel anlamda indirimli elektrik kullanımının mümkün olması yanında ülkemizin de dışa bağımlılığının azalması ve elektrik konusunda dış ülkelere daha az ödeme yapması sağlanabilmektedir. Bu durumda ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlamaktadır. Elektrik üretimi ve tüketimi sadece ülkemizin değil tüm dünyanın ciddi bir sorunudur. Bu konuda yenilenebilir enerji üretimi konusunda çalışmalar hızlı bir şekilde sürse de nüfusun ve elektrikli cihazların artması ile daha fazla enerjiye ihtiyaç duymamız her geçen gün artmaktadır. Bu durumda daha fazla tasarruf yapılması konusunu daha önemli hale getirmektedir.