Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir
Günümüzde evlerde veya işyerlerinde elektrik tüketimi yapmadan yaşamak olanaksızdır. Hatta bazı durumlarda yaşanan elektrik kesintileri hayatı durma noktasına getirmektedir. Bu durumda elektrik enerjisine ne kadar bağımlı olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu yoğun elektrik kullanımı elektriğin değerini de arttırmaktadır. Oldukça zor şekilde üretilebilen elektrik kısıtlı kaynaklar ile üretilebilmektedir. Bu sebeple de birim fiyatı giderek artmaktadır. Bu durum ödenecek elektrik faturalarının ciddi boyutlara ulaşmasını sağlamaktadır. İnsanlar bu yüklü faturalardan kurtulmak için indirimli elektrik kullanabilmeyi veya tasarruf etmeyi planlamaktadır. Elektrik tüketimden tasarruf sağlanması oldukça önemli ve birçok konuda fayda sağlanacak bir yöntemdir. Elektrik tüketimin azaltılması ilk olarak tasarruf yapan kişiye ciddi bir avantaj sağlamaktadır.
Sayısı sürekli artan elektrik aletlerin kullanımından vazgeçmek ve sayılarını azaltmak olanaksız olmaktadır. Bu sebeple artan elektrik faturalarının düşürülmesi konusunda elektrikli aletlerin daha etkin kullanımının sağlanması ile tasarruf edilmesi yoluna gidilmektedir.
Bu yöntemler ile birçok insan daha az elektrik faturası ödemektedir. Bu durumda ucuz elektrik kullanımı sağlanmış gibi görülmektedir. Faturaların ucuzlaması insanların büyük avantajınadır. Ancak elektrik tüketiminin düşürülmesi elektrik faturalarının azalması yanında çok daha fazla fayda sağlamaktadır. Öncelikle tüketimin düşmesi genel olarak elektrik birim fiyatının düşmesi anlamına gelmektedir. Herkesin elektik tüketiminde bir miktar tasarruf sağlaması genele bakıldığından ciddi bir tasarruf sağlanması anlamına gelmektedir. Bu durumda elektrik tüketiminin düşmesi ve fiyatın azalması anlamına gelmektedir.
Yapılacak elektrik tasarrufu ülkemizde kullanılan elektriğin birçoğunun ülke dışından alındığı düşünüldüğünde ülke menfaatine fayda sağlayacaktır. Bu durumda ülkemizin daha fazla elektrik üretebilmesini sağlayabilecektir. Aynı şekilde elektrik üretiminin sürekli olarak artan elektrik tüketimi sebebi ile artması çevreye de zarar vermesini sağlayacaktır. Günümüzde neredeyse tüm barajlara santraller kurulsa da bunlar yetersi kalmaktadır. Sürekli artan elektrik tüketimini karşılamak için hidroelektrik santralleri kurulması gerekmektedir. Bu konuya çevreciler de çevreye verilen zarar nedeni ile karşı çıkmaktadır. Elektrik tüketiminde tasarrufa gidilmesi indirimli elektrik ve elektrik faturalarının ucuzlaması yanında çevreye zarar verecek santrallerin yapılmasına gerek kalmamasını sağlayabilecektir.
Artan insan nüfusu ile birlikte artan elektrikli aletlerin sayısı, elektrik tüketiminin katlanarak artmasını sağlamaktadır. Bu durumda kısıtlı kaynaklar ile yapılan elektrik üretimlerinin daha fazla artmasını teşvik etmektedir. Bu artışı sağlamak için de doğal olmayan ve çevreye zarar veren bazı yöntemler denenebilmektedir. Ancak elektrik tasarrufu sağlanması ve elektrik tüketiminin azalmasının mümkün hale getirilmesi ile doğaya zarar verilmeden elektrik üretiminin belirli oranda kalması sağlanabilmektedir. Bu durumda ucuz elektrik kullanımından çok daha önemli bir faydayı sağlamış olacaktır. Günümüzde yenilenebilir elektrik üretimi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İlerleyen dönemlerde daha fazla bu sistemler ile elektrik üretimi sağlanabilmektedir. Ancak yine de elektrik tüketiminin bu hızla artması bunun da yetersiz kalmasına neden olacaktır. Bu sebeple elektrik tüketiminde tasarruf sağlanması oldukça önemlidir.