Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilirler.

Elektrik Piyasası Kurumu, Elektrik üretimi ve satışı konusunda geliştirdiği özelleştirme kapsamında birkaç adımdan oluşan bir gelişme aşaması yaşadı bu aşamaların başında 2001 yılında, EPDK (Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu) faaliyete geçti. TEAŞ yerini EÜAŞ, TEİAŞ ve TETAŞ’a bıraktı. indirimli elektrik konusunda düzenlemeleri takip ve denetleme yetkisine sahip 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiş oldu. Bu dönem, elektrik ticaretinde arzı artıran ve arz güvenliğini hedefleyen bir sistem kurularak ikili anlaşmalar yapılmıştır.
2004 yılına gelindiğinde, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği faaliyete girerek, indirimli elektrik fiyatlandırma metodları ve yine elektrik kullanıcılarının kullanmış oldukları elektriğin sınıflandırılması ile birlikte fiyatlandırılması ve ikili anlaşmalar konusunda uygulamalı çalışmaların ilk örnekleri alınmaya başlandı. Bu sisteme yapılan geçişin ardında yatan temel amaç ise, gerçek zamanlı dengelemeyi korumak ve sistem güvenliğini iyileştirmek olarak açıklanabilir.
2009 yılında, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında yapılan uygulamalarda yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle söz konusu yönetmelik değiştirilmiştir. Buna duyulan ihtiyacı biraz açıklamak gerekirse; Piyasada varlığını sürdüren bir üretim şirketi, üretmiş olduğu elektriği, piyasada hizmet veren bir başka üreticiye piyasa koşulları gereğince satabilmektedir. Bu sistem ile piyasada var olan şirketlerin, ikili antlaşmaların yanında, bir sonraki gün, enerji alım satımı ile ilgili planlamalar yapabilme olanağı sağladığı için, sözleşmeye bağlanan yükümlülüklerin gün öncesinde dengelenebilmesi için çalışan bir sistemdir. Yeni yönetmelik, uygulanacak gün öncesi planlama, ucuz elektrik üreten sistem işletmecisinin işlerini kolaylaştırmakta, gerçek zamanı dengelemek için gereken kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca yönetmeliğin bir başka amacı da, teklif bölgeleri oluşturarak sistem işleticisine gün öncesi, kısıt yönetimi yapabilme imkanı sağlar.

2011 yılında Gün Öncesi Piyasası Faaliyete geçti. Bu sistem ile elektrik kullanan taraf, tüketeceği elektriği, fiyat aralıklarına göre kısımlandırma seviyelerine göre ayarlayabilme olanağı kazanmıştır. Gün öncesi piyasaya elektrik üretim, tedarik ve pazarlama kuruluşlarından her hangi birinin katılım zorunluluğu yoktur. Uzlaştırmanın günlük yapılması, piyasa katılımcılarının yaptıkları ticari işlemlerden doğan alacaklarının günlük olarak almaları sağlanmıştır. Gün öncesi piyasası işlemleri günlük olarak, saatlik bazda gerçekleştirilmektedir. Teklifler ise, bir gün sonra başlanarak 5 gün sonraya kadar verilebilmektedir.
2013 yılında 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Yürürlüğe Girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, ucuz elektrik üreten firmalar ile diğer firmaların rekabetinde haksız rekabet uygulamalarının kullanılmaması konusunda hakemlik yapan kanun, günümüzde etkin bir şekilde rekabet şartlarının ve elektrik piyasasının düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır.
Elektrik piyasaları, birçok ülkede monopolcü yapıdan rekabetçi yapıya geçişin yaşandığı piyasalardır. Elektrik piyasalarının bileşenlerinde Üretim, iletim ve dağıtım basamakları yer almaktadır. Öncelikle iç piyasada varlığını gösteren monopolcü yapının, zaman içerisinde, ekonomi biliminde yaşanan gelişmeler ve ekonomik performans bakımından beklentiler çerçevesinde yeniden yapılandırılmasında geçerli teorik yaklaşım ortaya koyulmuştur. Günümüzde halen yapılan araştırmalar ve ikili görüşmelerle, elektrik piyasasında yeni düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmalar ilk olarak bakanlar kurulu düzeyinde yaşanırken, kısa sürede kanun teklifi olarak meclise gelmektedir.