Ucuz elektrik kullanmak isteyen okuyucularımızın aşağıdaki makaleyi okumalarını tavsiye ederiz.

Bir hukuk devleti olan ülkemizde herkesin hakları yasalarda belirlenmiş ve teminat altına alınmıştır. Bu durum tüketici olarak da bazı haklara sahip olunmasını ortaya çıkartmaktadır. Tüketicilerin ürün ve hizmet alımı konusunda haklarını düzenleyen ve bunları düzenleyen yasalar bulunmaktadır. Bu yasalar ülkemizde 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda belirtilmiştir. Bu yasalarda birçok farklı ürün ve hizmet konusunda tüketici hakları bulunmaktadır. Ayrıca elektrik tüketicileri konusunda da EPDK yönetmelikleri bulunmaktadır. Özellikle ucuz elektrik konusunda yapılan düzenlemeler ile piyasaya giren tedarikçi firmaları ve bunların tüketici konusunda yapması gerekenleri düzenleyen bu yönetmelik oldukça önemlidir. Tüketiciler ürün ve hizmet alımı konusunda belirli haklara sahip olmakta ve bu haklar yasalarda açık bir şekilde belirtilmektedir.
Ülkemizde yapılacak ürün ve hizmet alımı konusunda çoğunlukla bir sözleşme ve anlaşma yapılmaktadır. Ürün ve hizmetin özellikleri konusunda bilgilendirme yapılması ve belirli taahhütlerde bulunulması yanında tüketicide ürün ve hizmet için bir bedel ödemeyi taahhüt etmektedir. Yapılacak sözleşmeler özellikle elektrik alımı konusunda tedarikçi firmalar ile yapılması konusunda oldukça önemlidir. Bu sözleşmelerin yapılmasında dikkatli davranılması ve tüm maddelerin okunması önemlidir. Yapılacak sözleşmelerde tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları ve ürün ile hizmet konusunda yapacakları alışverişler konusundaki kurallar yer almaktadır. Yapılan sözleşmeler yanında yasalarımızda belirlenen hukuki haklarda oldukça önemlidir. Bu konuda yapılacak olan sözleşmeler bir hizmetin alınması konusundaki tüm detayları belirtmiş olmaktadır. Bu şekilde sorunsuz olarak başarı sağlanması mümkün olabilmektedir. Ülkemizde tedarikçi firmalardan indirimli elektrik alınması konusunda yapılacak sözleşmelerde başarı sağlanması konusunda yasalar ve yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu konuda bilgi sahibi olunması ile tedarikçi firmaların yapacakları sözleşmeler konusunda yasalara veya yönetmeliklere uygun olmayan kısımların bulunması tespit edilebilmekte ve bunlar hakkında hakların korunması mümkün olabilmektedir. Elektrik alımı konusunda en uygun tarifler ve kampanyaların tercih edilmesi konusunda yapılacak sözleşmeler bu fiyatların ve kampanyaların garantisi olmaktadır. Tedarikçilerin tüketicilere verdikleri fiyat ve kampanya konusundaki taahhütlerini yerine getirme konusundaki sözleri sözleşmeler ile yasal hale getirilmektedir.
Yapılacak sözleşmelerde sorunsuz bir şekilde tüm maddeler uygun olarak yazılması durumunda tüketici ve tedarikçi arasında sorunsuz bir anlaşma sağlanmış olacaktır. Bundan sonra hizmetin alınması ve ödemenin yapılması konusunda yaşlanacak sorunlarda her iki tarafta yasal olarak haklı duruma gelebilecektir. Bu sebeple yasalarda belirtilen tüketici hakları konusunda özellikle elektrik tüketicilerinin bilgili olması gerekmektedir. Ayrıca yeni düzenlemeler ile tedarikçilerin yetkileri ve fiyatlandırma konusundaki kısıtlamaları da EPDK yönetmeliklerinde belirtilmektedir. Bu yönetmeliklerde serbest tüketici tarafından bilinmelidir. Bunların detaylı olarak incelenmesi ile tüketiciler hakları ve onlara sunulabilecek fiyat, tarife ve kampanyalar konusundaki yasal sınırları bilmiş olacaklardır. Bu durumda sorunsuz bir şekilde tedarikçi ile tüketici arasında anlaşma yapılmasını sağlayacaktır.