Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki makaleyi okuyabilir .Bu sayede ucuz elektrik kullanabilirsiniz.
Elektrik Piyasası’nda yaşanan serbestleşmenin ardından, sektörde bir biri ardına yer almaya başlayan kuruluşlar, yaptıkları kampanyalarla müşteri çekmeye çalışırken aynı zamanda ucuz elektrik dönemini de başlatmış oldular. Elektrik piyasası, ilk bakışta serbest ve her firmanın kendi yöntemlerine göre faaliyet gösterdiği bir alan gibi görünse de aslı böyle değildir. Elektriğin elde edilmesinden itibaren, tüketime kadar geçen süreçte elektriği dağıtan ve indirimli elektrik satış faaliyetini yürüten kuruluşlar farklı farklıdır. Dağıtım şirketlerinden ayrı olarak faaliyet gösteren şirketlere görevli elektrik satış şirketi denilir. Dağıtım şirketi ve satış şirketi ayrışması, EPDK tarafından 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 2013 yılında tanımlanarak birbirinden ayrılmıştır. TEAŞ tarafından yapılan düzenleme ile Türkiye 21 farklı elektrik dağıtım bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, ağların bakım ve onarımlarından, işletilmesinden sorumludur. Bu şirketler, elektriği konutların kapısına kadar getirmesinin yanında, sayaçları okumakla ve arıza ve kesintilerde müdahalelerde bulunmakla görevlidir. Dağıtım şirketinin, perakende satış şirketinden ayrılması ile hizmet alınan elektrik satış şirketinin değişmesine rağmen, dağıtım kalitesinin aynı kalması sağlanmış olur. Böylece ucuz elektrik hizmetinde kalitenin düşmesi de engellenmiştir.
Dağıtım şirketinin görevleri, bir adreste kullanılmak üzere elektrik bağlantı talebinin alınmasıyla başlamış olur. Şirket başvuru yapılan adrese bir elektrik mühendisinin de içinde olduğu ekip göndererek incelemelerde bulunur. Bu incelemede, mekanın ikamet için mi yoksa iş yeri olarak mı kullanılacağından, iş yeri olarak kullanılacaksa işin yapılması için gerekli olan makinelerin çekeceği elektrik yükünün hesaplanması ve trifaze ya da monofaze elektrik ihtiyacının saptanmasına kadar detaylı bir inceleme yaparak bir rapor hazırlar. Bu rapora kullanıcının bir itirazı ya da eklemesi yoksa rapor ve başvuru bir üst birime aktarılır ve burada kullanılacak cihazların taşıyacağı elektrik yükü karakteristiğine göre hangi gerilim seviyesinden bağlantı yapılacağına karar verilir. Bununla birlikte daha önce bağlantı yapılmış bir adreste oluşan değiştirme taleplerinin de karşılanmasında yetkilidir. Dağıtım şirketi yaptığı incelemeler sırasında, bir iş yeri olarak kullanılacak mekanın taşıyacağı elektrik yükünün diğer kullanıcılar için olumsuzluklar taşıyacağını tespit etmesi halinde, alternatif bir başka gerilim seviyesinden bağlanmayı teklif edebilir ya da diğer kullanıcılar için sorun olan etkinin ortadan kaldırılmasını talep edebilir. Bu dağıtım şirketinin, aynı zamanda 3. şahıslara karşı güvenlik konusunda hassasiyeti ve kararlılığını da göstermektedir.
Dağıtım şirketine, bir iş yeri ya da daireye ait ek bina, bölüm, depo gibi ilavelerde kullanılacak elektrik bağlantıları için yapılan başvurularda yeni oluşan enerji taleplerinin ve tahsislerinin yapılabilmesi için ana dağıtıcı TEİAŞ ile gerekli koordinasyonu sağlayarak başvuruya olumlu ya da olumsuz yanıt verir. Dağıtım şirketleri, görevlerini yerine getirirken aynı zamanda sistemin akışını ve devamlılığını sağlamak amacıyla tespit ettiği olumsuzlukların da denetleyicisi konumunda hareket eder. BU denetleyicilik içerisinde 3. Şahıslar tarafından yapılan şikayet ve ihbarlar da büyük bir ciddiyet ile takip edilerek, şikayet konusu adreste incelemeler yapılır. Yapılan itirazın haklı olması ya da çevreye zarar verilme riskinin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, işletmenin ya da hanenin bu aksaklığı gidermesi için yaptırımlar uygulayabilir. Bu yaptırımlardan biri de risk unsurunun ortadan kalkmasına kadar belirlenen adresteki elektriğin kesilmesidir. Bu kapsamda yapacağı çalışmalar, elektrik tesis sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir.
Dağıtım şirketleri, ucuz elektrik sağlayan firmaların görev ve sorumlulukları içerisinde bulunan faturalandırma, tahsilat gibi konulara karışmamakla birlikte, indirimli elektrik hizmeti almayan, ya da yeterli kriterlere uymadığı için alamayan abonelerin faturalandırılma ve tahsilatlarında bünyesinde yer alan tahsilat biriminden destek alabilir.