Ucuz elektrik kullanmak isteyen kullanıcıların aşağıdaki makaleyi okumalarını tavsiye ederiz.
Elektrik faturalarına yansıyan kabarık sürprizler, özellikle ülkemizde asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışanların en büyük kâbusu. Ancak son yıllarda atılmış özelleştirme adımlarıyla birlikte 120 TL´yi bulan elektrik faturaları yerine daha ucuz tarife teklifleri sunan tedarikçilerin ortaya çıkışı, bu sorunu birçok yönden ortadan kaldırıyor. Bunun için ortaya çıkan serbest tüketici kavramı, yine bu özelleştirmelerle hayatımıza girmiştir. Serbest tüketiciler, aslında bir nevi indirimli elektrik avantajından yararlanabilmektedirler.
Türkiye´de AB yasaları uyum çerçevesinde 90´lı yıllardan bu yana elektrik alanında bir serbestleşme sürecine girmiştir. Bu süreçle birlikte elektrik rekabet piyasasının oluşması, maliyetlerin arttırılması gibi amaçlar güdülerek tüketiciye daha ucuz elektrik sağlamak hedeflenmiştir. Enerji ve Elektrik piyasalarında yapılan değişikliklerle de serbest tüketici hakkı yavaş yavaş piyasada kendisine yer bulmuştur.
Serbest Tüketici
Belli şartları taşıyarak elektrik tedarikçisini seçebilme hakkına sahip olan bireylere serbest tüketici denilmektedir. Yani bu bireyler artık TEDAŞ gibi Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulanan tarifeye göre, yani ulusal fiyatlar üzerinden elektrik sağlayan görevli firmalardan değil, dilediği elektrik tedarikçilerinden hizmet alma seçeneğinde bulunabilirler. Bu tedarikçiler ise serbestleşme süreciyle ortaya çıkan firmaları kapsar ve belli bir yüzdelik indirimle yıllık 300 TL´ye kadar varan bir tasarruf elde etmenizi sağlar. Çünkü bu tedarikçiler serbest tüketicilere daha ucuz tarifeler sunmaktadırlar.
Serbest Tüketici Olma Koşulları
Serbest tüketici olarak tedarikçi değiştirebilme hakkına sahip olabilmek için her şeyden önce yıl içerisinde belirlenen elektrik tüketimini gerçekleştirmek gerekiyor. Bu limit ise yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir. Serbestleşme sürecindeki tüketici limit değişikliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
2010 serbest tüketici limiti: 100.000 kWh/yıl
2012 serbest tüketici limiti: 25.000 kWh/yıl
2013 serbest tüketici limiti: 5.000 kWh/yıl
2014 serbest tüketici limiti: 4.500 kWh/yıl
2015 serbest tüketici limiti: 4.000 kWh/yıl
Görüldüğü üzere her yıl belirlenen limitler her geçen yıl düşürülmüş ve serbest tüketici olabilme kolaylığı arttırılarak bu kapsama girebilmek için verilen aylık miktar da 120 TL´ye kadar indirilmiştir. Böylelikle çoğu bireyin serbest elektrik tedarikçisi edinebilme oranı arttırılmıştır.
2016 yılı için ise EPDK, yıl içerisindeki serbest tüketici limitini 3.600 kWh tüketim olarak kararlaştırmıştır. Yani bu da toplamda 1440 TL´ye tekabül etmektedir ki, 2016 yılı içerisinde bu miktarı toplamda ödeyen/veya miktarı geçen kişiler serbest tüketici kapsamına girebilip elektrik tedarikçisini değiştirme koşulunu yerine getirmiş olurlar. Bu da aylık 125 TL ve üzeri demektir.
indirimli elektrik tedariki yapan firmalar serbest tüketicilere daha ucuz olan çeşitli elektrik tarifeleri sunuyor. Bir tür ekonomik kolaylığı sunan tedarikçilerden elektrik alınabildiği gibi, istenirse bölgede bulunan satış şirketlerinden de almayı seçebilirler. Peki, serbest tüketici olmayanlar her ikisinden de yararlanabilir mi, diye bir soru soracak olursak, bu kişilerin yalnızca ulusal fiyat düzeyinde satış yapan görevli firmalardan alabildiklerini söyleyebiliriz.

Görevli Elektrik Şirketleri ve İndirimli Tedarikçiler Arasındaki Farklar
Görevli şirket bazlı olarak TEDAŞ tarifesini kullanan serbest olmayan tüketiciler EPDK´nın belirlediği ve ulusal tarife olarak adlandırılan tarifeye göre faturalandırılırlar. Tüketiciler 3 ayda bir belirlenen fiyatlarda oluşacak zamdan da etkilenebilmektedirler ve ücret tarifesi sabit değildir.
Ancak lisanslı tedarikçi şirketlerin sağladığı indirimli tarifeler tamamen serbest tüketici ve tedarikçi arasındaki sözleşme ve taahhüt anlaşmasına göre teklif edilir. Son dönem faturasını isteyen tedarikçi firmalar, elektrik tüketiminize göre bir en uygun fiyatı belirler. Bu tedarikçiler, yine EPDK´nın belirlediği fiyatlar üzerinden indirim yaparak tarife sunmaktadır. indirimli elektrik tarifesine geçildiğinde hattınız ve sayacınız değişmez; sadece ücret tarifeniz değişir ve ulusal tarifede gerçekleşen zamlar ücret kapsamı dışında tutulur.